เข้าร่วมวันนี้

ป้องกันการค้ามนุษย์: รู้จักสัญญาณบ่งชี้ต่างๆ

หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานของผู้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานในโรงแรมและอุตสาหกรรมการให้บริการ รวมทั้งแบรนด์ต่างๆของโรงแรม เจ้าของกิจการ (โรงแรม) บริษัทจัดการ โรงแรมอิสระ (เอกชน) ที่พักพร้อมอาหารเช้า สมาคมโรงแรมต่างๆ ของรัฐบาล รวมครอบคลุมถึงพันธมิตรและซัพพลายเออร์ต่างๆ ของอุตสาหกรรมการเดินทางและท่องเที่ยว
Write your awesome label here.